W ostatnią niedzielę, 15 kwietnia, gdy za oknem świeciło piękne słońce, a Alejami Niepodległości odbywał się Bieg SGH, poprowadziłam wykład z Zarządzania Projektami w XIX edycji Podyplomowych Studiów  Zarządzanie Kapitałem Ludzkim na SGH w Warszawie, które mają na celu kształcenie profesjonalistów HR zgodnie z rozpoznawanym modelem kompetencji Society for Human Resource Management z USA.

Na tym kierunku studenci, którzy coraz częściej są w roli HR Biznes Partnera w swoich organizacjach i uczestniczą w wielu projektach, dzięki bogatej zawartości programu studiów, oprócz zagadnień
typowo HR-owych (prawo pracy, rekrutacja, ocena pracy, employer branding, AC/DC, motywowanie, itd.), dodatkowo poznają zagadnienia, jak np.:

 • jak zarządzać projektami i zmianami w organizacji,
 • co jest ważne w przywództwie w czasach niestabilności otoczenia,
 • jakie narzędzia IT sprawdzają się w ZKL
 • podstawy coachingu
 • jak radzić sobie ze stresem na poziomie organizacji

Zarządzanie Projektami to temat, w którym w formie warsztatowej połączyłam wiele zagadnień, którymi zajmuję się na co dzień, zarówno w pracy w biznesie, jak i w szkoleniach czy konsultingu dla firm:

 • jak zawsze nr 1 skuteczna komunikacja
 • efektywność i zarządzanie sobą w czasie,
 • metodologia Kaizen dla zwiększania wydajności i organizacji pracy
 • planowanie, stawianie celów SMART,
 • zarządzanie Management 3.0.,
 • budowanie współpracujących zespołów
 • innowacyjna kultura organizacyjna oparta na wartościach.

Sukces projektów mierzy się wieloma parametrami. W pierwszej kolejności ocenia się: czas, budżet i jakość, następnie odbiór klientów i korzyści z projektu dla firmy czy interesariuszy.

Z perspektywy HR, to co najważniejsze, to właściwi ludzie na właściwym miejscu mają wpływ na sukces projektu w pierwszej kolejności. Potwierdzają to również, badania T. Young wg, których do elementów wpływających na sukces projektu zaliczają się:

 1. utrzymywanie relacji z interesariuszami projektu,
 2. dobrze dobrany zespół projektowy
 3. prawidłowa komunikacja w projekcie,
 4. rozwiązywanie najważniejszych problemów na najwyższym szczeblu zarządzania
 5. właściwe zdefiniowany cel, zasoby i parametry projektu,
 6. dobrze sporządzony plan i harmonogram
 7. właściwy podział zadań i obowiązków,
 8. regularne monitorowanie i kontrola ryzyka w projekcie,
 9. rzetelne i terminowe raportowanie postępu prac,
 10. zaangażowanie ze strony sponsora projektu

Warto pamiętać, że są one współzależne, a na pomyślne zakończenie projektu ma wpływ ich wzajemne powiązanie i oddziaływanie. W zależności od rodzaju projektu czynników sukcesu w zarządzaniu projektami może być więcej. Jaki lub jakie czynniki dodałbyś jeszcze do tej listy, z Twojego doświadczenia w projektach?

A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś zapraszam Cię do polubienia mojego Fanpage na którym możesz znaleźć więcej wiedzy i wskazówek KLIKNIJ TUTAJ

Życzę Ci mocy, energii i pasji

Anna Skoczylas

Mentor Biznesu w Nurcie Psychologii Pozytywnej,
Trener, Coach ICF