Premiera przed chwilą, a już przeprowadziłam 1-sze warsztaty w barwach INDEED. Były to kreatywne i energetyczne warsztaty z metody Design Thinking dla firmy BOSCH, w której uczestnicy, obdarzeni wieloma talentami, wiedzą z różnych działów swojej firmy i podejściem do tematu z różnych perspektyw, wypracowali interesujące rozwiązania warte wdrożenia.
Design Thinking to metoda, która mi osobiście daje okazję do wykorzystania wiedzy i doświadczenia z kilku dziedzin, którymi się zajmuję, są to:
zarządzanie projektami, budowanie efektywnych zespołów, tworzenie innowacyjnych rozwiązań w interdyscyplinarnych zespołach, coachingu i rzecz jasna z używania narzędzi Design Thinking.

Co to jest w takim razie to Design Thinking, pytają czasami klienci?

Design Thinking to usystematyzowana metoda pracy, oparta o myślenie projektowe i głębokie zrozumienie potrzeb użytkowników, nastawiona na tworzenie i projektowanie innowacyjnych
produktów i usług,
ale może też służyć do:

  • zmiany kultury organizacyjnej,
  • tworzenia strategii,
  • nowych technologii,
  • akcji promocyjnych
  • czy programów edukacyjnych.


Powstała na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii
, na przełomie lat 80/90-tych. Jej pojedyncze elementy można zauważyć o wiele wcześniej, w latach 30-tych we wzornictwie skandynawskim skupionym na użytkowniku, w prototypowaniu Herberta Simona, czy projektowym podejściu do rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych Victora Papanka w latach 60-tych.

Dlatego dla mnie Design Thinking to zbiór sprawdzonych, udoskonalonych dobrych praktyk z różnych dziedzin: zarządzania projektami, kreatywnego designu stawiającego użytkownika w centrum, z uwzględnieniem aspektów socjologicznych, z nastawieniem na zastosowanie rozwiązań w realnym środowisku, wykorzystujący efekt synergii w pracy zespołowej i tego specyficznego sposobu myślenia „design thinking”.
Pierwsze rozwiązania wypracowane tą metodą skierowane były do znanych biznesów w Dolinie Krzemowej. Z metody skorzystały jako pierwsze między innymi: Apple, Braun, Bank of America, GE, Google, Microsoft, Nike, Pepsico, Schimano i inni.

Dzisiaj metoda jest coraz bardziej powszechna na całym świecie, bo doskonale wspiera firmy, fundacje czy społeczności, w obszarach dotyczących organizacji, zarządzania zmianą, innowacji, relacji,
a także sprzedaży, marketingu i komunikacji.
Intensywny rozkwit DT w Europie rozpoczął się w roku 2007, kiedy to w Poczdamie powstał HPI School of Design Thinking, który uczy i promuje metodę.

3 filary DT to:

  1. Koncentracja na użytkowniku (zrozumienie jego potrzeb)
  2. Interdyscyplinarny zespół (często złożony z inżynierów, technologów, specjalistów, marketingowców, handlowców, socjologów, itd.)
  3. Eksperymentowanie i częste testowanie hipotez (prototypowanie
    i zbieranie feedbacku od użytkownika)

W tej metodzie jeszcze bardziej koncentruję się na ludziach zaangażowanych w projekt i dbanie o sposób myślenia nastawiony na rozwiązania, współpracę i szybkie udoskonalanie, ponieważ ostateczna ocena wypracowanego rozwiązania oparta jest o feedback od użytkownika. Wymaga to odłożenia na bok przywiązania do własnego pomysłu, znalezienie rozwiązania we współpracy z ludźmi, którzy patrzą z innej perspektywy. O narzędziach, etapach każdego procesu można gdzieś poczytać, ważne są jednak szczegóły i interakcje międzyludzkie na żywo, które mają znaczący wpływ na powodzenie projektów. Będąc moderatorem Design Thinking czy Kierownikiem Projektu sztuką jest zaangażować ludzi różnego typu osobowości i stylu komunikacji, z różnych działów w firmie, by ostatecznie poddać wspólnie wypracowany pomysł ocenie użytkownika.
Oprócz wiedzy na temat metody i narzędzi, między innymi o tym jak to zrobić, przejść krok po kroku przez proces i zakończyć go z satysfakcją zespołu i sponsorów są warsztaty z DT.

A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś zapraszam Cię do polubienia mojego Fanpage na którym możesz znaleźć więcej wiedzy i wskazówek KLIKNIJ TUTAJ

Życzę Ci mocy, energii i pasji

Anna Skoczylas

Mentor Biznesu w Nurcie Psychologii Pozytywnej,
Trener, Coach ICF