Coaching

 • proces pomagający osobom indywidualnym, Menedżerom i zespołom przejść ze stanu obecnego do stanu pożądanego,
 • nastawiony na rezultaty i trwałe zmiany w pożądanym kierunku
 • pozwala osiągać zamierzone cele przy wykorzystaniu potencjału drzemiącego wewnątrz

Coaching jest kluczem do osiągania celów osobistych i zawodowych, realizacji marzeń oraz do odkrywania drzemiącego w każdym człowieku potencjału, jego potencjału, talentów i predyspozycji. Prowadzony jest w atmosferze zaufanie i szacunku w oparciu sprawdzone, zbadane i skuteczne narzędzia i rozwiązania.

Tematami procesu coachingowego mogą być relacje, plany zawodowe lub osobiste, rozwój kompetencji, wybór drogi życiowej lub zawodowej, zmiana przekonań i sposobu myślenia o starych doświadczeniach utrudniających realizacje celów, zmotywowanie do działania, zarządzanie sobą w czasie czy przygotowanie się do nadchodzących zmian.

BIZNES COACHING Executive Coaching dla Zarządów i Menedżerów pomoże Ci w:

Realizacji celów i planów biznesowych

 • gdy masz do zrealizowania ważne cele i plany biznesowe, a sukces firmy zależy od Ciebie
 • gdy masz zaległości, deadline się zbliża, stres rośnie i nie wiesz jak sobie z tym poradzić

Rozwoju kompetencji menedżerskich

 • aby efektywnie zarządzać biznesem i podległym zespołem oraz samym sobą – skuteczna komunikacja

Skutecznej komunikacji i budowaniu trwałych relacji

 • aby unikać konfliktów, zidentyfikować problemy i bariery w Twojej komunikacji

Efektywnym zarządzaniu zespołem

 • aby z łatwością identyfikować problemy Twojego zespołu i je rozwiązywać

Poprowadzeniu lub przejściu przez nadchodzące zmiany w organizacji

 • wdrożenia nowych rozwiązań, nowa struktura, awanse i zwolnienia, nowy szef, nowy dział, restrukturyzacja, nowa kultura organizacyjna a w niej nowa pozycja Lidera.

Zwiększaniu własnej efektywności i zarządzaniu czasem

 • aby realizować wszystkie zadania i projekty bez opóźnień, panować nad ich realizacją, mieć energię na życie zawodowe i prywatne, pracować efektywniej i czuć się wypoczętym.

Coaching zespołów:

 • który przeprowadza zespoły przez poszczególne procesy zespołowe, takie jak:
 • budowanie się zespołów:
 • konflikt,
 • normowanie,
 • tworzenie zasad, wartości, misji i wizji,
 • udoskonalanie się i dawanie informacji zwrotnej, budowanie odpowiedzialności za wynik i osiąganie efektu synergii.

COACHING INDYWIDUALNY NA ŻYWO lub PRZEZ SKYPE

Skontaktuj się z nami

MINDSET 
AS CONSULTING

Al. KEN 93
02 – 777 Warszawa
e-mail: kontakt@mindsetas.pl
tel.: +48 666-360-903

NIP: 
521-271-94-02
KONTO:
 18 1050 1025 1000 0090 7556 5854