KOMPLEKSOWE PROGRAMY ROZWOJOWE DLA FIRM od A do Z
od Analizy sytuacji do Zakończonego wymiernymi efektami wdrożenia

Krok 1 analiza sytuacji:

 • analiza procesów komunikacyjnych, logistycznych, sprzedażowych, produkcyjnych i logistycznych
 • rozpoznanie potrzeb i środowiska pracy
 • zdefiniowanie pożądanych efektów
 • ustalenie co jest potrzebne, w jakim czasie i z jakiego powodu to jest ważne?

Krok 2 przygotowanie oferty:

 • opracowanie oferty w oparciu o nasze doświadczenie w biznesie w gronie ekspertów i coachów dopasowanych do branży i tematu
 • identyfikacja szans i zagrożeń w celu zaplanowania różnych elementów rozwiązania, wykorzystujących zasoby klienta i eliminujących ryzyko
 • rozpoznanie potrzeb i środowiska

Krok 3 prezentacja kompleksowego programu w odpowiedzi na potrzeby firmy:

 • oferta zawiera zaplanowany harmonogram kolejnych działań z ich opisem, osobami odpowiedzialnymi za realizację i proponowanymi sposobami realizacji
 ( termin, miejsce, techniki, ceny)
 • plan składa się ze sprawdzonych metod realizacji kompleksowych programów rozwojowych lub procesów zmiany, między innymi może zawierać:
  • audyt lub ankiety,
  • akredytowane testy osobowości
  • badanie potrzeb przed szkoleniem wśród uczestników,
  • szkolenia i warsztaty,
  • coachingi indywidualne i zepsołowe, Executive coaching dla Menadżerów,
  • wspólną pracę Trenera z menadżerem lub pracownikami w trakcie wdrożenia w biurze lub u klientów, tzw. „ TRAINING ON THE JOB”, MENTORING lub „SHADOW”,
  • badanie efektów po wdrożeniu, dalszy rozwój kolejnych kompetencji,
  • platforma e-learningowa ( ewaluacja lub szkolenia produktowe)
  • raport i doradztwo po wdrożeniu
  • inne

Krok 4 skutecznie realizujemy:

Ustalony wspólnie z klientem program wdrażamy w życie.
Wspólna praca z konsultantem/coachem w trakcie wdrażania zmiany lub rozwoju:

 • ułatwia odnajdywanie innowacyjnych rozwiązań,
 • daje możliwość patrzenia z różnych perspektyw
 • wykorzystuje doświadczenie kilku osób

a zarządzanie tym procesem staje się spójne z misją i wizją rozwoju organizacji.

Fakt, że wykorzystujemy najnowocześniejsze kreatywne formy szkoleniowe
 wspierające innowacyjność tj: ćwiczenia i gry zespołowe, scenki, filmy, studia przypadków, dyskusje moderowane, Design Thinking, nastawienie na rozwiązania, a to wszystko z elementami coachingu działa jak katalizator wdrażania zmian w życie jednostki jak i firmy.

Pokazujemy jak w realnym środowisku pracy wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas warsztatów.

Skontaktuj się z nami

MINDSET 
AS CONSULTING

Al. KEN 93
02 – 777 Warszawa
e-mail: kontakt@mindsetas.pl
tel.: +48 666-360-903

NIP: 
521-271-94-02
KONTO:
 18 1050 1025 1000 0090 7556 5854