Marcin Oziębły

Certyfikowany trener i konsultant w zakresie nauczania i kształtowania kompetencji menadżerskich.

Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, eventmenager, dziennikarz, trener Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej / GWSH / w Katowicach, trener w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie.

Zarządzał pracą redakcji 4event.tv – Pierwszej Telewizji Internetowej Branży Eventowej.

Na działalność telewizji pozyskał środki z Funduszy Europejskich.

Wykładowca na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie i Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach.

  • Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
  • Wzorce w naszym życiu. Gry psychologiczne. Warsztaty prowadzone pod patronatem Ernst & Young Academy of Business. Prowadzenie – Acs Eva; Poznań 2014;
  • Teoria ról społecznych wg Berndta Schmidta – Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej. Prowadzenie – Acs Eva /2014/
  • Pierwsza Międzynarodowa Konferencja AT- Poznań 2016

 

PRYWATNIE KILKA SŁÓW OD SIEBIE

Moja siła płynie z … i pozwalam jej na to.

Uważam, że jakość relacji interpersonalnych jest kluczem do sukcesu każdej organizacji.

Specjalizuję się w pracy z ludźmi, słucham ich i wspólnie z nimi odkrywam bariery komunikacyjne, które uniemożliwiają osiągnięcie maksymalnej efektywności indywidualnej i zespołu.

Moja misja: to co robię zawodowo w obszarze szkoleń, przyczynia się do budowania kultury przywództwa przejawiającego się w działaniu.

W pracy trenera opieram się na metodzie uczenia się przez doświadczenie. Tworzę przestrzeń by uczestnicy szkoleń nie tylko “brali w nich udział”, ale także ich doświadczali na czterech poziomach: mentalnym, intelektualnym, emocjonalnym i fizycznym. Od 18 lat prowadzę warsztaty podnoszące kompetencje menadżerskie. Przez ostatnie 6 lat pracuję wyłącznie z kadrą menadżerską średniego szczebla i najwyższego szczebla organizacji biznesowych. Wspieram ich w procesach zmiany. Facylitując dyskusje pomagam im wypracowywać najskuteczniejsze rozwiązania dotyczące zarządzania relacjami w firmie. Od 7 lat regularnie współpracuję z Wyższą Szkołą Bankową w Chorzowie i Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach, prowadząc zajęcia na biznesowych kierunkach studiów podyplomowych i na studiach MBA. W swojej pracy wykorzystuję modele Analizy Transakcyjnej, wiedzę z neurobiologii afektywnej i multidyscyplinarną wiedzę dotyczącą Inteligencji Emocjonalnej.  Możliwość wieloletniego obserwowania i uczestniczenia w procesach zmian menedżerów i ich firm pozwala mi na dzielenie się  ich doświadczeniami i  strategiami dochodzenia do skutecznego przywództwa przejawiającego się w działaniu.

Inspirację czerpię z ...

z ciszy i świeżego, zimnego powietrza.

Energią napełniają mnie ...

wzniosłe idee.

Uwielbiam ...

być w ruchu.

Moje 3 ulubione cytaty

Be like water my friend.

Bruce Lee

Przywództwo przejawia się w działaniu.

Kto zrozumie ludzką naturę, jego prośby będą wykonywane z taką łatwością z jaką woda spływa z gór.

Sun Tzu

Certyfikaty