„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam,  pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”   Konfucjusz

Człowiek najlepiej uczy się poprzez udział i doświadczanie, poprzez emocje i pytania jakie temu doświadczaniu towarzyszą. Tak jak mówi się, że podróże kształcą, tak szkolenia i warsztaty prowadzone z użyciem interaktywnych ćwiczeń, zadań, łamigłówek są bardzo skuteczne, poprzez zaangażowanie ciała i umysłu, a refleksje i wnioski zostają długo w pamięci, dzięki czemu wdrażamy nabytą wiedzę w życie po szkoleniu. Skuteczność metody potwierdzają fantastyczne oceny, jakie uczestnicy moich szkoleń wpisują w ankietach, przekazują ustnie i piszą z miejsca pracy jak efektywnie sprawdza się nowe narzędzie na co dzień w życiu zawodowym i też prywatnym. Cieszę się, że miałam przyjemność poprowadzić warsztaty dla pracowników Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, gdzie spotykają się ze sobą wysoko wykwalifikowani specjaliści w swoich dziedzinach z różnych typów osobowości, a na warsztatach w kilku ćwiczeniach osiągnęliśmy efekt synergii, zbudowaliśmy fantastycznie współpracujące i zaangażowane zespoły:)

 

Czemu ćwiczenia i gry są tak cenne w nauczaniu, zapamiętywaniu nowych rzeczy i nowego sposobu myślenia?

„Wszystko co postrzegamy, jest efektem interpretacji naszego mózgu” , ponieważ wielu rzeczy nie widzimy, choć są blisko, a inne widzimy w zniekształcony sposób, a inne mózg sobie „dopowiada”
lub „dowymyśla”. Dlatego gry i ćwiczenia uczą nas obserwowania innych osób, przewidywania wydarzeń o kilka kroków do przodu i pokazują inny niż nasz nawykowy sposób myślenia.

Nasz mózg ulega wielu „pułapkom w myśleniu”. Dam Ci jeden przykład, kolejne w kolejnych artykułach.

Proszę przeczytaj w szybkim tempie poniższe pytania i w szybkim tempie na nie odpowiadaj: Jakiego koloru jest fartuch lekarski?

Jakiego koloru jest śnieg?

Jakiego koloru jest niedźwiedź polarny?

Co pije krowa?

…tak, większość ludzi spontanicznie odpowiada na ostatnie pytanie „mleko”, a krowa pije wodę. To jest efekt autopilota, związany z poprzednimi pytaniami.

Inny przykład, na tzw. myślenie krytyczne:

Jeśli 5 maszyn w ciągu 5 minut wytwarza 5 samochodów- zabawek, to ile czasu potrzebuje 100 maszyn, aby wyprodukować 100 samochodów-zabawek? 

„20” to nie jest prawidłowa odpowiedź, …prawidłowa odpowiedź w następnym artykule.

Życzę Ci mocy, energii i pasji

Anna Skoczylas

Mentor Biznesu w Nurcie Psychologii Pozytywnej,
Trener Mentalny, Coach ICF,
Wykładowca SGH