Szkolenia i warsztaty

Prowadzimy szkolenia i warsztaty:

 • z wykorzystaniem najnowocześniejszych form kreatywnych
 • 
wspierające innowacyjność poprzez: ćwiczenia indywidualne i zespołowe, gry, testy, scenki, filmy, studia przypadków, dyskusje moderowane, projektowanie metodą Design Thinking
 • z elementami coachingu, który działa jak katalizator wdrażania zmian w życie jednostki, zespołu i firmy

z zakresu:

 • EFEKTYWNA KOMUNIKACJA I ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOM
 • PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA lub PACJENTA
 • ETAPY I TECHNIKI SKUTECZNEJ SPRZEDAŻY
 • BUDOWANIE POZYCJI LIDERA 3.0. I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
 • BUDOWANIE SKUTECZNYCH ZESPOŁÓW
 • ZWIĘKSZANIE EFEKTYWNOŚCI I OPTYMALNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE
 • BUDOWANIE WYTRWAŁOŚCI W DĄŻENIU DO CELU
 • JAK WYPRACOWAĆ WARTOŚCI W NASZEJ FIRMIE ŁĄCZĄCE MISJE I WIZJE
 • PREZENTACJE I WYSTĄPIENIA BIZNESOWE
 • PROFIL KOMPETENCJI IDEALNEGO KANDYDATA
 • ZARZĄDZANIE EMOCJAMI, RADZENIE SOBIE ZE STRESEM
 • COACHINGOWE ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI I ICH ROZWOJEM
 • ZWINNE ZARZĄDZANIE Z WYKORZYSTANIEM AGILE, LEAN, SCRUM

Skontaktuj się z nami

MINDSET 
AS CONSULTING

Al. KEN 93
02 – 777 Warszawa
e-mail: kontakt@mindsetas.pl
tel.: +48 666-360-903

NIP: 
521-271-94-02
KONTO:
 18 1050 1025 1000 0090 7556 5854