Jak poprowadzić zespół, aby maksymalizować zyski Waszej firmy?

Mowa o procesie rozwoju, który jest rodzajem świadomego i dobrowolnego treningu prowadzącego do zmiany na lepsze. Podróżą z miejsca A jakim jest obecne życie do miejsca B życie jakiego pragniesz. Pracą nad realizacją wyznaczonych celów. W trakcie tej podróży pracujesz nad poznaniem zasobów, mocnych stron i usunięciem barier na drodze do celu jaki chcesz osiągnąć. Masz w tej podróży wsparcie w postaci Coacha, a jeśli dodatkowo jest on ekspertem w dziedzinie, w której się rozwijasz to masz również Mentora.

Wysoka skuteczność coachingu w biznesie opiera się na tym, że jest on ukierunkowany na osiągnięcie konkretnego celu, a to przekłada się na wymierne efekty: wzrost zysków, wzrost produktywności lub ograniczanie strat. Dodatkowo coaching poprawia sposób komunikowania się, wymiany informacji i rozwój talentów, co przekłada się wprost na większe zaangażowanie i współpracę wewnątrz organizacji. Coaching poprawia również umiejętność budowania relacji w zespołach, z pracownikami i klientami firmy oraz skuteczność komunikacji, a ta jak zbadano wielokrotnie w 85% decyduje o sukcesach jakie osiągamy.

CZY TEN KURS JEST DLA CIEBIE? JEST – JEŚLI CHCESZ:

1. Poprawić samoświadomość i autorefleksję
2. Zwiększyć osobistą wydajność
3. Mieć wyższą motywację i zaangażowanie
4. Rozwinąć swoje zdolności przywódcze
5. Podnieść jakość życia
6. Poprawić sposób budowania relacji międzyludzkich
7. a przede wszystkim nauczyć się jak skutecznie wdrażać nabyte zmiany.

Każdy ma prawo, aby osiągać cele i zmieniać życie na lepsze.
Zapraszam Cię na Akredytacyjny Kurs Brian Tracy International „Master Class Coach and Mentor”, który będę miała przyjemność poprowadzić 3 dnia.

Przekonaj się sam i przyjdź 02-06.03.2020 – więcej informacji TUTAJ

Życzę Ci mocy, energii i pasji
Anna Skoczylas
Mentor biznesu w nurcie psychologii pozytywnej
Trener Mentalny, Coach ICF
Wykładowca SGH i Brian Tracy International